O Firme

Vítame Vás na začiatku našej spolupráce v medzinárodnej spoločnosti AMECS

Naša spoločnosť vytvára neobmedzené možností rozvoja podnikania. Blahobyt a krásny život v budúcnosti vyžaduje starostlivosť o zdravie už dnes. Vôbec nezáleží na tom, či ste predtým pracovali v sieti podnikania, alebo ešte len začínate. Spolu so spoločnosťou AMECS nájdete novú cestu pre rozvoj svojich neobmedzených možností!

SPOLOČNOSŤ AMECS


Poslanie spoločnosti:

Vytvoriť všetkým partnerom možnosť splniť si svoje túžby.

Hodnoty spoločnosti:

Dobromyseľnosť, čestnosť, múdrosť, pracovitosť.

Spoločnosť AMECS predstavuje zdravý štýl života. Začínali sme s produkciou „HORKÁ POHANKA“ a v súčasnosti sme rozšírili sériu BAD „HEALTHWISH“, sériu produktov rodinnej starostlivosti „CHINFOND“, kozmetickú sériu „CRIUSK“ a vytvorili sme viacfunkčnú sériu produktov. Poskytujeme distribútorom vysokokvalitné služby a možnosti rozvoja.


VÝROBNÁ ZÁKLADŇA

Certifikaty Certifikaty Certifikaty

Naša výrobná základňa je v Číne. Doménou jej činnosti je spracovanie, výroba a predaj ozdravných produktov z ekologicky čistej suroviny. Výrobná základňa ozdravných produktov spoločnosti má medzinárodné certifikáty kvality ISO 9001:2000, bola niekoľkokrát ocenená vyznamenaniami Čínskej asociácie priemyslu, výskumného Centra tradičnej čínskej medicíny, rôznych vládnych výborov Číny a tiež oceneniami iných ustanovizní.

FirmaVyroba

ČÍNSKA MEDICÍNA

Cinska medicinaČínska medicína ako súčasť vedy starovekej Číny bola založená na chápaní jednoty vesmíru a človeka, na uvedomení si neviditeľného spojenia prírody a ľudského organizmu. Jej znalosti sa považovali za vyššiu múdrosť, danú z nebies. V súvislosti s tým čínska medicína venovala veľkú pozornosť predchádzaniu ochoreniam a vedeniu správneho zdravého životného štýlu v súlade s princípmi stanovenými pre človeka vesmírom.

Úroveň čínskej medicíny bola v minulosti skutočne vysoká. Veď lekári starovekej Číny poznali vyše sto metód liečenia bez medikamentov. Niektorí vládcovia Nebeskej ríše podľa zachovalých palácových kroník a oficiálnych dokumentov, diplomatických správ sa dožívali 200 rokov a deti splodili vo veku 140 rokov. V palácoch vládcu bolo aj veľké množstvo vzdelaných lekárov, ktorí neustále sledovali jeho zdravie , čo tiež dokazuje vysokú úroveň čínskej medicíny.
Na rozdiel od súčasnej západnej medicíny, ktorá nevenuje potrebnú pozornosť problematike prevencie chorôb, čínska medicína skúmala otázky ochrany zdravia a zdravého spôsobu života ako vážnu súčasť liečebných vedomostí. Známa ľudová múdrosť hovorí: “Je neskoro kopať studňu, keď sa mi chce piť.“ Inými slovami, ak chcem byť zdravý, musím zdravo žiť a neustále byť na seba prísny.
Telo človeka v čínskej medicíne sa chápalo ako zložitý viacúrovňový systém , ktorý sa nevymedzoval iba materiálnou zložkou. Preto aj prístup k liečeniu bol tiež serióznejší, fundamentálny. Fyzické telo sa posudzovalo len ako vonkajšia úroveň, za ktorou nasleduje systém meridiánov, energetických kanálov a potom emocionálna úroveň. Rozhodujúci význam zohrávala psychika človeka, jeho duchovná zložka. V takom systéme každá vyššia úroveň mala vplyv na nižšiu. Týmto chápaním pri odstraňovaní príznakov choroby a na dosiahnutie pohody, musíme pôsobiť na fyzické telo. Aby sme si však zachovali zdravie, človek sa musí zmeniť sám. Musí dosiahnuť harmóniu s prírodou a získať duševný pokoj.

Zdokonaľovanie tela, ako súčasť zdravého spôsobu života

Zdokonalovanie telaPredstavy o „zlatom strede“ sa vzťahujú aj na fyzickú aktivitu. Preto čínska medicína odporúča človeku vykonávať aj fyzickú prácu. V tomto prípade energia Či a krv môžu bez prekážok cirkulovať a vnútorné organy môžu dobre pracovať. Dlhodobá nečinnosť spôsobuje zastavenie energie Či a krvi, čo vedie k vysileniu funkčných možností sleziny a žalúdka a spôsobuje bezvládnosť, slabosť končatín a apatiu. V knihách čínskej medicíny sa uvádza, že „dlhodobé ležanie zraňuje energiu Či“. Čínska medicína prikazuje pri stravovaní dodržiavať striedmosť. Nadmerne nezvyšovať chuťové vlastnosti jedla. Toto spôsobuje narušenie činnosti vnútorných organov. Veľmi slané je škodlivé na srdce, neprimerane štipľavé narúša činnosť pečene, veľmi kyslé škodí slezine a veľmi horké škodí pľúcam. Prebytok sladkého vyvoláva dysfunkciu obličiek. Nadmerné stravovanie a obžerstvo spôsobujú obezitu a porušenie cirkulácie energie Či a krvi.
Ak hovoríme o zdravom životnom štýle nie je možné nespomenúť množstvo nemedikamentóznych metód, ktoré dodnes Číňania využívajú. Uchovávať telo v zdravom stave pomáhajú dýchacie cvičenia, cvičenia bojových umení, meditácia a iné metódy, ktoré patria k tradičnej čínskej medicíne. Cvičenia a liečebné rastlinné prostriedky sa tiež používajú na ochranu zdravia a pri predchádzaní ochoreniam.

Cesta k zdravému životnému štýlu

Zdravotny stylZdravotny stylPodľa názoru starých čínskych lekárov sa bolesť rodí vo vedomí. Preto koncepcia zdravého životného štýlu zahrňuje predovšetkým správne myslenie, poznávanie vzťahov príčin javov a ich následkov, dodržiavanie striedmosti a ochranu čistoty prírodnej prirodzenosti.

V starovekej Číne sa ľudia vyznačovali pokojným temperamentom, zdržanlivosťou vo zvyklostiach a v emocionálnych prejavoch. Vďaka tomu dosahovali vnútornú duševnú pohodu. Tento spôsob života sa u Číňanov sformoval pod vplyvom učenia konfuciánskej a taoistickej školy. Mimo iného konfuciánstvo a taoizmus vštepili starovekej spoločnosti pojmy o „zlatom strede“ a strednej ceste, dodržiavaním ktorých sa možno stáť neporaziteľným. V súlade s týmito predstavami sa človek musí vyvarovať krajnostiam vo všetkých aspektoch a tak si môže zachovať zdravie.

HEALTHWISH - TECHNOLÓGICKÝ PROCES VÝROBY MAKKÝCH KAPSÚL

Presnosť dávkovania – moderné zariadenie zabezpečuje vysokú presnosť plnenia kapsúl plniteľom (s odchýlkou neprevyšujúcou +- 3%) a minimálne straty.
Vysoká efektívnosť – v závislosti od použitého zariadenia, metód plnenia, charakteristiky plniteľa a jeho dávkovania súčasné automaty umožňujú produkovať až do 120 000 kapsúl za hodinu.
Vysoká biodostupnosť – výskumy, ktoré uskutočňovali mnohí vedci (Ekkert, Lindvald a iní) ukázali, že kapsule sa často rýchlejšie rozpúšťajú ako tabletky alebo dražé a ich tekutá alebo nelisovaná tvrdá náplň sa rýchlejšie a ľahšie absorbuje v organizme človeka.
Rozšírenie návodu na použitie – v niektorých prípadoch kapsule ako liečivá forma preparátov pomáhajú odhaliť nové druhy farmakologickej aktivity, ktoré sa neprejavovali pri takých istých dávkach v iných liečivých formách.
Vysoká stabilita – obal kapsúl zabezpečuje dostatočne vysokú hermetickosť a izoláciu labilných komponentov náplne pred rozličnými nepriaznivými faktormi vonkajšieho prostredia (vzdušný kyslík, priame slnečné svetlo, rozdiely vlhkosti a iné), vďaka čomu sa znižuje potreba použitia antioxidantov alebo stabilizátorov, resp. sa znižuje ich množstvo.
Korigujúca schopnosť – obal kapsúl tiež pomáha zakryť nepríjemnú chuť, ktorú majú mnohé liečivé látky. Je to zvlášť dôležité v pediatrii, pretože použitie takej liečivej formy ako sú sirupy, v tejto oblasti medicíny ,nie je vždy racionálne (napr. pre nepresnosť dávkovania, nedostatočnej stability niektorých liečivých látok atď.)
Možnosť pridávať liečivým prostriedkom určité vlastnosti – najlepšie je to vidieť napr. pri tvorbe rozpustných kapsúl v čreve (sú odolné voči pôsobeniu žalúdočných štiav, ale ľahko sa vstrebávajú v prostredí tenkého čreva) a tiež kapsúl – retard ( s predlženým uvoľňovaním liečivej zložky),čo sa môže dosiahnuť rozličnými technologickými postupmi.

Mierny technologický režim – technologické postupy výroby obalu dovoľujú vyhnúť sa účinkom vlhkosti pri mnohých labilných látkach (napr. pri vlhkom granulovaní), tlaku (napr. pri lisovaní tabletiek).